ಗಣಕಯಂತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ -2

Published on:  2016-10-19
Posted by:  Admin

ಗಣಕಯಂತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ -2


1.ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಿಂದ Ctrl + V ಕೀಲಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ  ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

A.ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ V ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತದೆ

B.ಆಯ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತದೆ

C.ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ

D.ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಉತ್ತರ : ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ

 

2.ಪ್ರೆಸ್ ____ ವಿಳಾಸ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರಿಸಲು, ಅಥವಾ ವಿಳಾಸ ಬಾಕ್ಸ್ URL ಅನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು

A.SHIFT + TAB

 B.TAB + CTRL

 C.ALT + D

 D.ALT + A

ಉತ್ತರ : ALT + D 

 

3.ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಯಾವುದು ?

A. Alt + P

B. Ctrl + P

C. Shift + P

D. Ctrl + Alt + P

ಉತ್ತರ : Ctrl + P


4. ಪುಟದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ?

A. Ctrl + A

 B. Alt + A

C. Ctrl + Alt + A

 D. ALT + DEL + A

ಉತ್ತರ : Ctrl + A


5. Ctrl + X ಅನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ

A. ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಲು

B. ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲು

C. ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಮೂವ್  ಮಾಡಲು

D. ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್  ಮಾಡಲು

ಉತ್ತರ : ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲು


6. ಪದಗಳಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಪದವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಿಂದ ಬಳಸುವ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಲಿ ಯಾವುದು?

A. Alt + Del

B. Shift + Alt + Del

C. Ctrl + Del

D. Shift + Del

ಉತ್ತರ : Ctrl + Del


7. ಅಂಡರ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಯಾವುದು

 A. Ctrl + A

 B. Ctrl + U

 C. Ctrl + T

 D. Ctrl + G

ಉತ್ತರ :  Ctrl + U


 8. Ctrl + F2 ಅನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ?

A.ಮರುಹೆಸರಿಸಲು

B.ಪೇಜ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲು

C.ಓಪನ್ ಮಾಡಲು

D.ಪೇಜ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಲು

ಉತ್ತರ :  ಪೇಜ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಲು


9.ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್  ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುವ  ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ  ____

A.Ctrl + S

B. Ctrl + A

C. Ctrl+J

D. Ctrl+p

Ans : Ctrl+J


10. ಇಡೀ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು  ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಯಾವುದು?

A. Ctrl + A

B. Ctrl+T

C. Ctrl+B

D. Ctrl+G

Ans :Ctrl+A

 

 

 


loading...